زایمان بی درد

زایمان بی درد

اصطلاح زایمان بی درد که امروزه زیاد به گوش می خورد ، افزون بر این که درد زایمان طبیعی را ندارد ، عوارض زایمان سزارین را نیز به دنبال نخواهد داشت.

درد ناشی از زایمان طبیعی همواره به عنوان بدترین کابوس برای مادران تلقی می شود و شاهد آن هستیم که اکثریت بانوان باردار به منظور رهایی از درد زایمان طبیعی ، در صدد انجام زایمان به روش سزارین می باشند.

حال آنکه زایمان سزارین نیز در حین و همچنین پس از عمل ، عوارض خاص خود را به همراه دارد.

از این رو زایمان بدون درد ، می تواند نقطه عطفی در کاهش زایمان سزارین و افزایش زایمان طبیعی محسوب شود.

بنابراین در صورتی که در زمینه زایمان بی درد ، اطلاعات صحيح و جامعی در اختیار مادران باردار گذاشته شود ، قطعا منجر به رفع نگرانی های آنان در رابطه با پیشروی زایمان طبیعی خواهد شد.

زایمان بی درد

روش های انجام زایمان بدون درد

زایمان بدون درد می تواند به دو روش انجام گیرد که عبارتند از :

 • روش های غیر دارویی :

روش های غیر دارویی شامل موارد ذیل می باشد :

 1. زایمان در آب
 2. ورزش
 3. آب درمانی
 4. هیپنوتیزم
 5. ماساژ درمانی
 6. انرژی درمانی
 7. تمرکز
 8. طب سوزنی
 9. تحریک الکتریکی پوست
 • روش های دارویی :

روش های دارویی نیز شامل موارد زیر می باشد :

 1. استنشاق گاز انتونوکس
 2. بی حسی نخاعی یا اسپاینال
 3. بی حسی اپیدورال

در ادامه به شرح توضیحات مختصری ، پیرامون زایمان بی درد به روش استنشاق گاز انتونوکس خواهیم پرداخت.

زایمان بی درد

زایمان بدون درد با روش استنشاق گاز انتونوکس

این روش در مواردی که درد ناشی از زایمان خیلی شدید باشد به منظور کاهش درد مورد استفاده قرار می گیرد.

استنشاق گاز انتونوکس تقریبا تا ۵۰ درصد از میزان درد زایمان می کاهد و درد زایمان را برای مادر ، قابل تحمل می کند.

در این روش دارویی هنگامی که احساس درد زایمان بر مادر باردار غالب می شود ، مادر می بایست گاز انتونکس را جلوی دهان خود قرار داده و با فشردن شاسی آزاد کننده گاز ، آن را استشمام نماید.

پروسه دم و بازدم این گاز ، بدین صورت است که باید با یک دم عمیق گاز انتونکس را تنفس کرده سپس یک مکث کوتاه نموده و با بازدمی عمیق تنفس خود را رها کند.

لازم به ذکر است که فرآیند دم و بازدم ، می بایست تا زمانی که درد زایمان پایان یابد و به عبارتی رحم شل شود استمرار یابد و پس از آن ماسک از روی صورت مادر برداشته شده و از هوای اتاق استنشاق کند.

توجه داشته باشید که مادر نباید تند تند نفس بکشد ، چرا که این کار ممکن است منجر به خشکی دهان مادر شده و برای او حس ناخوشایندی ایجاد کند.

از مزایای این روش می توان به سهولت انجام آن ، عدم نیاز به استفاده از هر گونه داروی نخاعی یا وریدی و همچنین عدم ایجاد عواض برای مادر و جنین اشاره کرد.

پاسخ

Call Now Buttonتماس با دکتر